Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výzvy zamerané na pomoc v boji proti pandémii COVID-19 

 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 05.08.2020 dve výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané na pomoc v boji proti pandémii COVID-19.                                

1. Výzva zameraná na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie. 

Na túto výzvu je vyčlenených zo zdrojov EÚ 60 miliónov Eur.  

2. Výzva zameraná na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19. 

Alokácia na túto výzvu je vo výške 20 miliónov eur. 

Obe výzvy sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Zdroj: OPVaI

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR