Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku 

 
 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v rámci OP VaI prioritnej osi PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 06. 2017
Dátum uzávierky výzvy: otvorená  

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa ŽoNFP

Príloha č. 2 Európsky formulár životopisu

Zdroj: OP VaI

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR