Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko 

 
 

Logo AT – SK

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko sa môžu v roku 2023 ucházať žiadatelia o nasledujúce štipendiá:

  • výskumné pobyty doktorandov 3 – 6 mesiacov,
  • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 – 6 mesiacov,
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 – 3 mesiace,
  • letný jazykový kurz (uchádzať sa môžu študenti a doktorandi z prírodných vied a príbuzných odborov - medicína, veterinárne lekárstvo, pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo).

Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 3. 2023.

Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at. Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.

Ak už ste sa v minulosti registrovali a máte prihlasovacie údaje, stačí sa do systému prihlásiť a po sprístupnení podávania žiadostí začať vytvárať žiadosť.

Kompletná informácia o štipendiách je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Priamy link na podávanie štipendijných žiadostí je www.scholarships.at.

Zdroj: SAIA   

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR