Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výzva na podávanie návrhov medzinárodných projektov vo výskume neurodegeneratívnych ochorení 

 
 

Logo JPNGEurópska iniciatíva Spoločný program vo výskume neurodegeneratívnych ochorení (Joint Programme Neurodegenerative Disease Research- JPND) vyhlásila výzvu na podávanie návrhov medzinárodných projektov vo výskume neurodegeneratívnych ochorení na tému Zdravotná a sociálna starostlivosť pri neurodegeneratívnych ochoreniach.

Výzva je zameraná na využitie potenciálu súčasného výskumu na zlepšenie kvality života pacientov trpiacich neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako napr. Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Nové a inovované koncepty zdravotnej a sociálnej starostlivosti by sa mali zamerať na zachovanie dôstojnosti a nezávislosti pacientov, ako aj ich sociálnu inklúziu.

Výzva je dvojstupňová, pričom uzávierka prvej časti (podávanie predbežných návrhov) je 6. marca  2018.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže podporiť výskumné tímy zo SR, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodných konzorcií riešiacich projekty v rámci uvedenej výzvy celkovo do výšky 500 000 eur.

Podrobné informácie o výzve sa nachádzajú na internetovej stránke:  http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/health-and-social-care-2018/

Spoločný program vo výskume neurodegeneratívnych ochorení bol zriadený s cieľom lepšie koordinovať výskum neurodegeneratívnych ochorení v Európe, ale aj mimo nej. Jeho hlavným cieľom je identifikácia príčin vzniku ochorení, vývoj liečiv a liečebných postupov, ako aj starostlivosti o pacientov. Dnes trpí Alzheimerovou chorobou, ktorá je najčastejším neurodegeneratívnym ochorením, viac než 40 miliónov na svete a očakáva sa, že ich počet sa bude stále zvyšovať. Európska únia preto zaradila tento problém medzi svoje priority.

Viac informácií je na stránke www.jpnd.eu .

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR