Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Verejná výzva Slovensko – Kórea 2018 

 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Kórejskej republiky a Slovenskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 25. novembra 2013 v Soule a Pracovným programom pre vedeckú a technologickú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Kórejskej republiky podpísaným 19. októbra 2016 v Bratislave vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike (Južná Kórea).

Dátum vyhlásenia výzvy: 11. 04. 2018
Dátum ukončenia výzvy: 11. 06. 2018

Kompletné informácie

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR