Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Fyzika nízkych teplôt – alebo čo sa deje, keď aj atómom začne „byť zima“ 

 
 

Veda v CENTRE banner

V prednáške sa dozviete, čo sa skrýva pod pojmom teplota, a čo sa stane s látkami, keď ich začneme schladzovať.  Vysvetlíme si, prečo látky, keď ich schladíme, môžu nadobúdať a prejavovať úplne nové vlastnosti. Objasníme si,  čo je podstatou kvantovo-mechanických vlastností látok a ukážeme si jeden z kvantovo-mechanických javov v makroskopickom meradle. Dozviete sa, aké sú najnižšie dosiahnuteľné teploty v prírode, a čo spája fyziku nízkych teplôt s vesmírom. Počas prednášky budeme prezentovať niekoľko ukážkových experimentov, ktoré demonštrujú vplyv zníženia teploty na vlastnosti látok.    

RNDr. Peter Skyba, DrSc., je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Vo svojom vednom odbore pracuje od ukončenia štúdia fyziky kondenzovaných látok na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Venuje sa štúdiu supratekutých fáz hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu, astrofyziku a fyziku vysokých energií. Dr. Peter Skyba bol zodpovedným riešiteľom aj mnohých medzinárodných a národných vedeckých projektov. Je nositeľom niekoľkých ocenení, ktoré mu udelili za dosiahnuté výsledky v oblasti vedy. V roku 2000 získal Cenu SAV za spoluprácu s vysokými školami, v roku 2005 mu udelil minister školstva SR Cenu Sophia 2005, Cenu SAV za infraštruktúru získal v roku 2008 a v roku 2018 ho ocenila aj Slovenská fyzikálna spoločnosť. V tomto roku sa stal Vedcom roka SR 2019.

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika a bude zverejnená 23. 7. 2020 online na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujíma, otázky k téme posielajte do 13. 7. 2020 na mail vnd@cvtisr.sk alebo nám ich napíšte na Facebook podujatia.

Zdroj: NCPVaT

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR