Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Epidémie v minulosti – prvá prednáška 

 
 

 banner Veda v CENTRE

Anotácia:
Dejiny zápasu človeka s chorobami sú staré ako samo ľudstvo. Špecifickým prípadom sú práve infekčné ochorenia. Od tzv. Thukydidovho moru v 5. storočí pred Kristom až po Covid-19 v 21. storočí po Kristovi máme v historických prameňoch zaznamenaných množstvo zmienok o smrteľných epidémiách, ktoré dennodenne zabíjali stovky až tisícky ľudí. Rozdelenie chorôb na endémie, epidémie či pandémie nájdeme už v starovekom kompendiu Corpus Hippocraticum. Ľudstvo si s nimi dlho nevedelo dať rady. Až v 19. storočí Louis Pasteur a Robert Koch prišli na to, že pôvodcami infekčných chorôb môžu byť mikroorganizmy.

Stále väčšie množstvo ľudí v tesnej blízkosti ako aj domestikácia zvierat umocňovali vznik a následne dôsledky infekčných chorôb. Edward Jenner vo svojom prelomovom diele v súvislosti s vakcináciou z roku 1798, ktoré stálo na počiatku odvážneho boja proti pravým kiahňam napísal, že sa človek dostal do kontaktu s veľkým počtom zvierat, ktoré sa jeho spoločníkmi nikdy nemali stať. Pravdepodobne sám netušil, že za vznikom ochorení ako tuberkulóza, besnota, chrípka, cholera, týfus, čierny kašeľ, ale i vírusová hepatitída či HIV sú zoonózy, teda infekcie, resp. ochorenia k prenosu ktorých môže prichádzať medzi ľuďmi a zvieratami. A prenos zoonóz do ľudskej patológie pokračuje i v súčasnosti.

O prednášajúcom:
Mgr. Matej Gogola, PhD. absolvoval štúdium histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zameriaval na staršie všeobecné dejiny. V rámci svojho štúdia absolvoval študijné pobyty na Viedenskej univerzite a Moskovskej štátnej univerzite a prednáškové pobyty na Jagelovskej univerzite v Krakove či Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 2014 pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje pedagogickej a vedeckej činnosti v oblasti dejín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, všeobecných a slovenských dejín medicíny.

Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Videozáznam je zverejnený na YouTube.

Nová séria cyklu Veda v CENTRE pozostáva zo 7 prednášok, ktoré si posvietia na vírusy z rôznych uhlov pohľadu.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: NCPVaT

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR