Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – séria na tému Umelá inteligencia – 7. prednáška 

 
 

banner Laserová diaľkomery

Anotácia:
Laserové diaľkomery, nazývané aj lidary, a ich rôzne modifikácie sa stávajú bežnou súčasťou elektroniky okolo nás. Kedysi drahé zariadenia nájdeme v robotických vysávačoch a rôznych hračkách. Ale ako fungujú? Aké sú ich nedostatky? A naopak, aké sú ich výhody? Sú pre človeka bezpečné? Zdanlivo jednoduché fyzikálne princípy ukryté vo vnútri lidarov umožňujú vyvíjať sofistikované zariadenia, ktoré zľahčujú náš život. V prvej časti prednášky sa budeme venovať rôznym spôsobom fungovania laserových diaľkomerov, ich konštrukcii a porovnávaniu ich základných výhod a nevýhod. V druhej časti prednášky sa zameriame na základnú prácu s dátami z laserových diaľkomerov a ukážeme si aj niektoré praktické aplikácie.

Prednáška sa konala 12. januára 2022 bez prítomnosti verejnosti. Záznam z podujatia je dostupný na YouTube.

O prednášajúcom:
Ing. Martin Dekan, PhD., vyštudoval odbor robotika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU BA). Doktorát získal z odboru automatizácia a riadenie. V súčasnosti pôsobí na oddelení robotiky v Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU BA. Špecializuje sa na oblasť riadenia mobilných robotických systémov, spracovanie dát laserových diaľkomerov a pôsobí ako pedagóg predmetov riadenie mobilných robotov a HMI (rozhranie medzi človekom a strojom) v robotike. Poskytuje odborné konzultácie v oblasti robotiky a je zakladajúcim členom občianskeho združenia Národné centrum robotiky.
 

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti umelej inteligencie.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Zdroj: NCPVaT  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR