Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – séria na tému Doprava –5. diel 

 
 

banner-doprava Baláž

Anotácia:
Nezávislý pohľad na automobilitu v rôznych formách a kontextoch prostredníctvom dizajnu, výskumu, projektov, ale aj autentickej dizajnérskej akcie (interaktívny Star Status Action Design, Martin Baláž & Erik Rejta), ktoré nám umožňujú nachádzať stále nové súvislosti, nielen vnímanie identity značky, reč tvarov, ale aj dôležitosť predstavivosti dizajnéra v procese navrhovania, vnímanie dizajnu širokou verejnosťou, vplyv interdisciplinárnej synergie na vývoj konštrukcie, riešenia pre ľudí so špeciálnymi potrebami, kontakt s inkluzívnym navrhovaním, ladenie komunikácie konštruktér/dizajnér, tému ikonickosti automobilového dizajnu, problém dopravy z pohľadu vizionárskych riešení a pohľadu architektov a urbanistov, na jednej strane najodvážnejšie výtvarné fantázie v spojení navrhovania a vizuálnej komunikácie, na druhej prácu v priestore 1:1. V prednáške priblížime tému dizajnérskej typológie cez históriu po nové spôsoby navrhovania, konfrontujeme sa s mobilitou mimo klasickej cesty a reinterpretujeme emocionálny vzťah k osobnému automobilu. Pre budúcnosť je dôležité definovať záujem novej nastupujúcej spoločnosti, ovplyvnenej ekologickou a pandemickou krízou, smerujúcej k novému životnému štýlu, oproti stagnujúcemu pohľadu post-postmodernej spoločnosti súčasnosti a naplno rozvinúť a využiť prirodzený spôsob navrhovania, preto nesmieme stratiť schopnosť skúmať svet, klásť si nepoložené otázky, formovať vlastnú cestu a nikdy neprestať tvoriť.

Prednáška sa konala 12. 10. 2021 a záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom:
Dizajnér Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., sa špecializuje na výskum a vývoj najmä v oblasti transport a produkt dizajnu, a dlhodobo sa venuje téme automobilu a inkluzívneho dizajnu. Pôsobí v Ústave dizajnu Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na fakulte vedie Ateliér Baláž, založený na nezávislom intelektuálnom vývoji dizajnu prostredníctvom Star Status filozofie, Open Sphere stratégie navrhovania a Authentic Design Essence. Vyučuje odborné, tzv. Action Centric predmety dizajnérska kresba a dizajnérsky vizuálny jazyk, zamerané na predstavivosť a vyjadrovanie. Vytvoril medzifakultný modul Synergická stratégia v navrhovaní a prednáša na tému automobilový dizajn. Nadviazal tiež spoluprácu s d'Annunzio University, Chieti–Pescara v Taliansku (v oblasti dizajnu plavidiel) a Coburg University, Coburg v Nemecku, na ktoré sa pravidelne vracia prednášať alebo organizovať medzinárodné workshopy. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Karosérie, autorom projektu dizajnerskakresba.sk a spolutvorí dizajnérsky projekt Star Status.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy. Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Zdroj: NCPVaT

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR