Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – séria na tému Doprava – 1. diel 

 
 

banner Budúcnosť aotnómnych vozidiel

Anotácia:
Súčasné desaťročie je v histórii automobilov obdobím najväčších zmien v oblasti automobilového inžinierstva. Ruka v ruke sa rozvíjajú autonómne systémy riadenia a elektromobilita. Autonómne a semi-autonómne vozidlá sa onedlho stanú súčasťou nášho života. Predtým je však potrebné vyriešiť mnoho technických a legislatívnych úloh. V prednáške si priblížime najmä:

1. historický pohľad na autonómiu dopravných prostriedkov,

2. legislatívny rámec pre autonómne dopravné prostriedky,

3. dopravný prostriedok / vozidlo a jeho transformáciu na autonómny dopravný prostriedok,

4. infraštruktúru a jej úlohu pre úspešné nasadenie autonómnych technológií v dopravných prostriedkoch,

5. integráciu informačných technológií, elektronických systémov a senzoriky do automobilu, resp. dopravného prostriedku,

6. úlohy umelej inteligencie (AI) a digitálnych dvojčiat (DT) pri realizácii autonómnych technológií pre dopravné prostriedky,

7. budúcnosť autonómnych vozidiel.

Autonómne vozidlá sa vyvíjajú v súčasnosti ako integrácia rôznych jazdných asistentov a ADAS systémov. Ukazuje sa však, že vývoj plne autonómnych vozidiel bude vyžadovať zmenený prístup, a to vývoj vozidla ako autonómneho úplne od začiatku. Nevyhnutná bude potreba zohľadniť predovšetkým parametre súvisiace s vplyvom okolia na senzory integrované vo vozidle a overiť spoľahlivosť naprogramovaných jazdných manévrov, ktoré sa môžu v reálnom živote vyskytnúť. Reálne overovanie by trvalo desaťročia, virtuálne experimenty tieto procesy urýchlia a umožnia priblížiť realitu autonómnych vozidiel do blízkej budúcnosti. Vždy musíme mať na pamäti, že bezpečnosť je na prvom mieste.

Prednáška sa konala 14. septembra 2021 bez účasti publika. Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy. Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

O prednášajúcom:
Doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD., pôsobí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa oblasti automobilového inžinierstva a oblasti inteligentnej mobility. Je vedúcim tímu STU, ktorý vyvíjal prvé technológie pre autonómnu mobilitu na Slovensku, čo vyústilo do realizácie prvého autonómneho vozidla SimRod v roku 2020. Spoločný Automotive Innovation Lab (SjF a FIIT STU) následne realizoval prvé prepojenie vozidla s jeho digitálnym dvojčaťom s využitím 5G sietí a zber dát z mestskej infraštruktúry pre budúcu inteligentnú mobilitu. Docent Magdolen pôsobil v minulosti na ETH Zürich, realizoval vybrané prednášky na University of Arizona v USA a Eindhoven University of Technology (Holandsko), a spolupracoval s German Aerospace Institute (DLR) v Nemecku.

Zdroj: NCPVaT

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR