Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá NŠP bola predĺžená 

 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predĺžilo podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu SR (NŠP) na študijné, výskumné alebo umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta počas akademického roka 2020/2021 do 18. mája 2020. S cieľom zmiernenia negatívnych dopadov opatrení proti šíreniu Covid-19 boli pri tejto uzávierke tiež upravené, zjednodušené, podmienky pre predkladanie žiadostí.

Štipendiá NŠP sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na pobyt. Podrobné informácie o programe, ako aj zmenách v rámci aktuálnej uzávierky, môžu uchádzači získať na webovej stránke programu www.stipendia.sk.

Viac informácií

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR