Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 

 
 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 10. septembra 2021 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31). 

Cieľom usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 (ďalej len „výzva“) je zlepšenie zrozumiteľnosti výzvy vo vzťahu k pravidlám týkajúcim výšky a intenzity investičnej pomoci poskytovanej na realizáciu investičného zámeru súčasťou ktorého je projekt v rámci ŽoNFP.​

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 10. septembra 2021.

Zdroj: OPVaI  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR