Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 

 
 

 Logo projektu FORT

Logo Central Europe a European Union

 
     

V Centre VTI SR sa konalo dňa 12. 6. 2012  podujatie Súťaž inovatívnych myšlienok v oblasti biotechnológií, biomedicíny a potravinových technológií v rámci iniciatívy FORT – Podpora kontinuálneho výskumu a technologických aplikácií.

Cieľom súťaže bolo efektívne využívanie biomedicínskych poznatkov, biotechnológií a potravinových  technológií na skvalitnenie  každodenného života. Podujatia sa zúčastnilo približne štyridsať zástupcov vedeckých inštitúcií (z univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov) ako aj pracovníkov inovatívnych, malých podnikov pôsobiacich v predmetných technologických oblastiach.

Do súťaže bolo zaregistrovaných a odprezentovaných šesť inovatívnych myšlienok, z ktorých medzinárodná odborná porota na základe informácií poskytnutých v registračných formulároch, ako i na základe ústnych prezentácií a odpovedí na otázky vybrala víťaznú inovatívnu myšlienku a ocenila ju Inovačným voucherom pre autora tejto myšlienky v hodnote 5.000 €.

Aj keď veľmi zaujímavé a kvalitné boli všetky prezentované projekty, víťaznou sa stala myšlienka p. Szemeša zo spoločnosti Geneton, s.r.o., ktorá vznikla vyčlenením z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Myšlienka je zameraná na prenatálne určovanie genetických porúch spôsobených nesprávnym počtom chromozómov (napr. Downov syndróm) prostredníctvom neinvazívnej metódy, na základe testov plodovej DNA získanej priamo z krvi tehotnej ženy. V takomto prípade teda nie je nutné získavať vzorku DNA priamo z plodu, čo predstavuje síce pomerne malé, ale predsa významné riziko potratu. 

Inovačný voucher je istou formou nenávratného finančného príspevku poskytnutého v rámci projektu FORT. Autor ho môže použiť v niektorom z regiónov Programu Stredná Európa 2013 (okrem Slovenska) na ďalší výskum a vývoj, testovanie, spracovanie podnikateľského plánu, na študijné pobyty, koučing, mentoring, vypracovanie analýz, štúdií, a pod.

Viac o projekte FORT
Viac o súťaži

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR