Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 

 
 

banner Cena za TT

Po ôsmy krát otvárame súťaž určenú pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku. 

Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov (pochádzajúce výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov), motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Súťaží sa v troch kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor / Inovátorka
  • Počin v oblasti transferu technológií

Nominovať môžu:

  • centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe – ďalej len „CTT“),
  • jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií,
  • Centrum transferu technológií pri CVTI SR (ďalej len „CTT CVTI SR“).

Nominácie prijímame do 15. 9. 2020. Nahlasovanie prebieha elektronicky prostredníctvom formulára, zverejneného na portáli NPTT, zaslaním na príslušné CTT, alebo priamo vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk (veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB). Štatút súťaže a informácie o doterajších víťazoch sa nachádzajú na portáli NPTT.

Upozornenie: Do súťaže je možné zaradiť len také nominácie, ktoré budú doručené s udeleným písomným súhlasom  so spracúvaním osobných údajov nominovaných (scan), ktorý je je neoddeliteľnou súčasťou formulára nominácie.

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II - NITT SK  II.

Viac informácií

Zdroj: NPTT

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR