Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Stredoškolská konferencia SOČ 

 
 

Logo SOČŠtátny inštitút odborného vzdelávania chce propagovať výnimočné výsledky odborných prác a projektov talentovaných žiakov stredných škôl. Aj napriek nepriaznivej dobe v čase pandémie mladí ľudia chcú rozvíjať svoje odborné vedomosti, zručnosti, tvorivosť a nadanie aj nad rámec školských povinností.

Autori odborných prác budú na konferencii prezentovať výsledky vlastných projektov Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Prostredníctvom online platformy predstavia zaujímavé témy, výsledky svojich výskumov, inovatívne nápady, monitoringy, experimenty, originálne riešenia, navrhnuté a vytvorené prístroje a zariadenia,  animácie či videá. Témy, ktoré žiaci vypracovali sú zamerané na prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory. Stredoškolská konferencia bude prístupná verejnosti na kanáli Youtube a jej výstupom bude e-zborník  publikovaný na webe ŠIOV.

Konferencia sa bude konať online 22. júna 2021 od 9.00 do 13.00 hod.

Záštitu nad konferenciou prevzal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Branislav Hadár.  Partnerom technickej podpory je Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica. Spoluprácu na podujatí prevzala Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. 

Zdroj: SIOV

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR