Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Spoločné štipendiá francúzskej vlády a SAV v oblasti humanitných a spoločenských vied pre rok 2023 

 
 

Francúzska vlajkaFrancúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum spoločenských vedách (CEFRES) a výskumným zoskupením Poznanie stredovýchodnej Európy (CEM) ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti humanitných a spoločenských vied vo Francúzsku v roku 2023.

Program je určený pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách Slovenskej akadémie vied.

Cieľom programu je podporiť slovensko-francúzsku spoluprácu v tejto oblasti prostredníctvom dvojmesačného výskumného pobytu s vedeckou podporou vybraného francúzskeho partnera, tímov z CEFRES a členov zoskupenia CEM. Žiadosti preto budú mladí vedeckovýskumní pracovníci predkladať individuálne, ale kľúčovým prvkom pri ich hodnotení bude podpora členov CEFRES a CEM.

Ambíciou programu je vytvoriť trvalú vedeckovýskumnú spoluprácu medzi francúzskymi a slovenskými partnermi, ktorí sa zapoja do riešenia inovatívnych a interdisciplinárnych tém v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Dátum otvorenia výzvy na predkladanie žiadostí: 16. január 2023

Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí: 17. apríl 2023

Kompletné informácie  

Zdroj: SAV 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR