Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Slovensko – severské výskumné a inovačné fórum 

 
 

Logá ministerstiev

Slovensko-severské
výskumné a inovačné fórum

 VEDECKÉ A TECHNOLOGICKÉ PARKY A  KLASTRE

INTERNETOVÁ EKONOMIKA A  START-UPY 

5. júna 2014 (štvrtok)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
Hlboká cesta 2, Bratislava

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR), Ministerstvom financií SR (MF SR), Slovenskou alianciou pre internetovú ekonomiku (SAPIE), BIC Bratislava s podporou platformy Inovačné fórum Slovensko a siete Enterprise Europe Network (EEN) si Vás dovoľujú pozvať na Inovačné fórum - diskusné a brainstormingové stretnutie zamerané na problematiku vedecko-technologických parkov, klastrov a internetovej ekonomiky a start-upov, ako dôležitých prvkov inovačného ekosystému a predpokladov rozvoja konkurencieschopnosti.

MZVaEZ SR v súčinnosti s MŠVVaŠ SR, MH SR a zahraničnými partnermi zo severských krajín z Dánska, Nórska, Švédska a Fínska zorganizovalo Inovačné fórum SR – Severské krajiny, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27.-28.10.2011 a bolo zamerané na budovanie inovačnej infraštruktúry v Slovenskej republike s možnosťou využitia najlepších skúseností severských partnerov.

MZVaEZ SR má záujem o pokračovanie v nastolenom dialógu s partnermi zo severských štátov a spolu so ZÚ Kodaň, ZÚ Štokholm, ZÚ Oslo a ZÚ Helsinki pripravuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy a zahraničnými partnermi Slovensko – severské výskumné a inovačné fórum s dôrazom na využitie vedeckých a technologických parkov, klastrov a podporu internetovej ekonomiky a start-upov, ktoré sa bude konať dňa 5.júna 2014 v Kongresovej hale MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2.

PROGRAM 

8:30 – 9:00   Registrácia a ranná káva
9:00               Otvorenie – Peter Javorčík, štátny tajomník MZVaEZ SR
9:20 – 12:00 Panelová diskusia 1: Vedecko-technologické parky a klastre
                      moderátor: Róbert Szabó, generálny riaditeľ, MŠVVaŠ SR

 • Koncept vytvárania a podpory VTP - skúsenosti severských krajín
  Reprezentanti severských štátov – Fínsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko
  Kåre Nordahl (Dánsko) – Office of Innovation Policy
  Matti Kokkala (Fínsko) – VTT Technical Research Centre of Finland
  Seppo Laukkanen (Fínsko) – Aalto University 
  Anders Granberg (Švédsko) – The Node Pole
  Reprezentant Nórska – meno experta ešte bude potvrdené

 • Koncept vytvárania a podpory VTP - stav a skúsenosti v SR
  Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR
  Ivan Pešout, generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR
  Štefan Adamec, poradca štátneho tajomníka MF SR

 • Prezentácia skúseností s budovaním VTP v SR
  Milan Zábovský, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilina
  Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach

 • Prezentácia konceptu Science City
  11:15 Milan Ftáčnik, primátor mesta Bratislava

 • Diskusia k prezentovaným témam

12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 15:30  Panelová diskusia 2: Internetová ekonomika - príležitosť pre slovenské start-upy a slovenských podnikateľov presadiť sa na globálnych trhoch
                         
moderátor: Ondrej Sočuvka, SAPIE

 • Podpora internetovej ekonomiky a start-upov - skúsenosti severských krajín          
  reprezentanti severských štátov– Fínsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko
  Miroslav Mizera (Fínsko) – SOLVED, Cleantech Company
  Ari Huczkowski (Fínsko) – Otaniemi Technology Hub
  Johan Rosén (Švédsko)
  Reprezentant Nórska – meno experta ešte bude potvrdené

 • Podpora internetovej ekonomiky a start-upov - budovanie rámca podpory v SR
  Peter Pellegrini, Štátny tajomník MF SR
  Ivan Štefunko, SAPIE/NEULOGY
  Štefan Vrátny, BIC Bratislava, koordinátor Enterprise Europe Network v SR

 • Diskusia k prezentovaným témam

Prenos diskusie prostredníctvom The Spot vedecko-technickej a start-upovej komunite.

Kontakt: igor.hajdusek@mzv.sk, tel: 02/5978 3818
             roman.supek@mzv.sk, tel: 02/5978 3822

www.mzv.sk  |  www.inovacneforum.sk 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR