Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Slovenskí vedci boli ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky 

 
 
TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 10. november 2017

 Slovenskí vedci boli ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo  cieľom  slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 9. novembra 2017 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017. 

Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

Na slávnostnom večere v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorá vyzdvihla prácu slovenských vedcov a vedkýň: „Mám radosť z ľudí ktorých veda baví, robia ju z presvedčenia a svojimi výsledkami, šíria jej dobré meno medzi verejnosťou a aj v zahraničí.“

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali: 

Osobnosť vedy a techniky

RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle 

Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.
Za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií na ochranu a bezpečnosť človeka a ich  realizáciu v priemyselnej praxi 

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK
Za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch

 

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV, Bratislava
Za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT Biomedical Engineerings.r.o., Košice
Za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie  implantátov šitých na mieru  a vyrobených aditívnymi technológiami     

prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., Ústav elektroniky a fotoniky, STU Bratislava
Za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska

 

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
Za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc

Ing. Zdeno Biel, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov 

RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách

 

Popularizátor vedy

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V.Paulínyho-Tótha, Martin
Za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou

doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., VÚPC, a.s. Bratislava
Za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu WoodResearch s celosvetovou pôsobnosťou

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky medzi žiakmi základných a stredných škôl a širokou verejnosťou a za starostlivosť o talentovanú mládež

 

Vedecko-technický tím roka

Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD, MPH
Za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu

Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD.
Za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie

Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením  prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.
Za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu

V rámci podujatia boli odovzdané ceny:

  • Cena Milana Rastislava Štefánika (Spoločná cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Francúzskeho veľvyslanectva)

  • Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu

  • Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie (Cenu SRK za umenie)

  • Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (Propagátor vedy a techniky)

  • Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární)

Na udeľovaní ocenení za vedu a techniku sa taktiež zúčastnili Radoslaw Kedzia, zástupca generálneho partnera podujatia spoločnosti Huawei Technologies, Jana Kollárová, zástupkyňa  hlavného partnera - Slovenských elektrární a.s. a  riaditeľka úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia, ako aj ďalší významní reprezentanti štátneho sektora, sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora pôsobiacich vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, zväzov a združení. Všetkým naším partnerom vyjadrujeme veľkú vďaku za podporu.

Mená všetkých ocenených Cenou za vedu a techniku a ich laudatia ako aj mená ocenených ostatnými cenami odovzdávanými v rámci galavečera nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk v ľavom menu v sekcii Podujatia organizátorov – Cena za vedu a techniku. 

Laudatia ocenených

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
tel: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk.

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:
Eva Vašková, tel.: 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR