Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

SK CRIS – informačný systém pre vedu 

 
 

LOGO NISPEZ

Nový informačný systém  pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS (CRIS = Current Research Information System) bol uvedený do prevádzky .

Databáza systému SK CRIS je navrhnutá v súlade s európskymi štandardami (dátový formát CERIF). SK CRIS obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Jeho súčasťou je aj administrácia hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu.

Portálové riešenie  na svojej hlavnej stránke (obr. 1) obsahuje okrem používateľského rozhrania pre vyhľadávanie informácií najmä informácie pre vedecko-výskumnú obec týkajúce sa organizácie zberov dát.  Vyhľadávanie je možné nielen na základe tradičnej kombinácie vyhľadávacích kritérií, ale aj fulltextovo, ako aj pomocou fazetovej navigácie. Vzájomné súvislosti medzi jednotlivými objektmi sú zvýraznené aj hypertextovým prepojením (obr. 2) a je možné sa medzi nimi  prekliknúť. Používateľ môže kliknutím prechádzať napríklad od informácie o projekte na detailné informácie o konkrétnom riešiteľovi, na jeho publikačnú činnosť alebo na detaily o zamestnávateľskej organizácii. Obrázok 2 neobsahuje kompletné údaje o výsledkoch vybraného projektu, publikácií výskumníka ani celý zoznam projektov, riešených konkrétnou organizáciou. Ide len o výber – snímku obrazovky (screenshot).

Systém SK CRIS je pripravovaný v rámci aktivity 4.1 národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), riešeného v rámci operačného programu Výskum a vývoj a spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

 

 SK CRIS hlavná stránka

 Vyhľadávanie

 Hlavná stránka SK CRIS
po kliknutí na obrázok sa zobrazí jeho plná veľkosť

 SK CRIS – detail projektu, organizácie a výskumníka
po kliknutí na obrázok sa zobrazí jeho plná veľkosť


 Webové sídlo: www.skcris.sk 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR