Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Projekt ALIVE – Zábavná biológia 

 
 

V súčasnej kríze spôsobenej COVID-19 sa potreba výučby na základných školách s využitím digitálnych technológií a online platforiem stala významnejšou ako kedykoľvek predtým. Online, resp. dištančné vzdelávanie kladie veľké technické a metodické nároky  na školy, učiteľov, ale aj na rodičov. Projekt ALIVE – Zábavná biológia s virtuálnou realitou ponúka riešenie, ktoré môže v budúcnosti pomôcť aspoň čiastočne eliminovať problémy súvisiace s nutnosťou prechodu na online vzdelávanie.

„Svojimi aktivitami projekt Alive prináša výstupy, ktoré uľahčia vzdelávanie tzv. generácie alfa, teda detí, ktoré od veku batoľaťa ovládajú smartfóny, vedia riešiť viacero vecí naraz, ale rýchlo im klesá pozornosť, takže okrem technológií potrebujú aj zmenu prístupu k ich vzdelávaniu,“ povedala Jarmila Králová z Ústavu ekológie lesa SAV, ktorá je zároveň pracovníčkou referátu služieb verejnosti Arboréta Mlyňany.

Projekt sa začal 1. novembra 2020 a jeho cieľom je počas dvoch rokov vytvoriť 3D virtuálne vzdelávacie prostredie zamerané na výučbu biológie pre 2. stupeň základných škôl. „Vytvorením vzdelávacej platformy založenej na 3D virtuálnej realite budú mať žiaci možnosť navštíviť virtuálne laboratóriá, preskúmať bunku alebo byť súčasťou cyklu fotosyntézy. Učiteľom a čiastočne aj rodičom poskytne metodiku, ako vzdelávať žiakov prostredníctvom 3D virtuálnej vzdelávacej platformy,“ povedala Jarmila Králová.

Na riešení projektu spolupracujú partnerské organizácie z piatich krajín Európskej únie (Grécko, Cyprus, Česká republika, Taliansko, Slovensko). Koordinátorom projektu v rámci SAV je Ústav ekológie lesa SAV, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany.

Zdroj: SAV

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR