Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Príručka pre prijímateľa NFP v. 5.0 

 
 

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 21.1.2022 aktualizovanú Príručku pre prijímateľa NFP v rámci dopytovo – orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v. 5.0 vrátane príloh:

https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/

Príručka je v platnosti od 18. 1. 2022

Zdroj: OPVaT

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR