Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Podmienky poskytnutia príspevku dopytovo – orientovaných projektov OP VaI 

 
 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 12. 5. 2022 verziu 5.1 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Cieľom úpravy dokumentu je potreba reagovať na krízovú situáciu, v dôsledku ktorej mnohí prijímatelia nedokážu splniť podmienku maximálnej dĺžky realizácie hlavnej aktivity projektu, pričom uvedené nie je zavinené prijímateľmi a prijímatelia nemohli dôvody nesplnenia danej podmienky rozumne predpokladať.

Doba predĺženia maximálnej dĺžky realizácie hlavnej aktivity projektu bude závisieť od doby, počas ktorej prijímateľ objektívne nemohol realizovať hlavnú aktivitu projektu v dôsledku situácie, ktorú prijímateľ nemohol rozumne predpokladať a nedošlo k nej zavinením prijímateľa. Dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu je však možné predĺžiť maximálne do 31. decembra 2023.

Viac informácií

Úplné znenie dokumentu 

Zdroj: OPVaI

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR