Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

PODCAST: Transfer technológii: Ako preniesť nové nápady a inovácie do praxe? 

 
 

banner podcastu Transfer technológií

Duševné vlastníctvo predstavuje „majetok“, má teda rovnako ako hmotný majetok aj určitú hodnotu, ktorú možno vyjadriť a často predstavuje významný až dominantný prvok v podnikaní mnohých firiem. Veľa ľudí však svoje duševné vlastníctvo nechráni dostatočne a môžu tak prísť nielen o peniaze, ale najmä o určité prvenstvo či originalitu myšlienky, ktorá by im následne priniesla aj spoločenské uznanie. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o  ochrane duševného vlastníctva i o bezpečnom prenose nových riešení do komerčnej sféry.

Pod pojmom transfer technológií rozumieme prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Tento proces obvykle zahŕňa ochranu a následnú komercializáciu výsledkov výskumu a vývoja, teda duševného vlastníctva. Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR) poskytuje celý rad expertných podporných služieb v procese ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, a to  najmä verejným vedecko-výskumným inštitúciám na Slovensku.

V rámci svojej činnosti však poskytuje Centrum transferu technológií bezplatné služby aj podnikateľom či záujemcom o podnikanie, ktoré zahŕňajú konzultácie k duševnému vlastníctvu, rešeršné služby, či vyhľadávanie partnerov pre výskum a vývoj. V prípade záujmu o niektorú zo spomínaných bezplatných služieb napíšte na ctt@cvtisr.sk.

Viac o službách Centra transferu technológií  pri Centre vedecko-technických informácií SR a Strediska patentových informácií sa dozviete v podcaste Veda na dosah.

Hostia:
RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva CTT CVTI SR.

Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD., odborná pracovníčka v oblasti duševného vlastníctva CTT CVTI SR.

PhDr. Ľubomír Kucka, odborný pracovník Strediska patentových Informácií z CTT CVTI SR.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby Apple Podcasts a ďalšie.

Zdroj: veda na dosah

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR