Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

PODCAST: Na poplach nebijú len včely, ale aj ďalšie vzácne opeľovače 

 
 

banner Podcast: Opeľovače

S príchodom leta sa všade vôkol nás vyskytuje čoraz viac hmyzu. Nehovoríme iba o komároch či muchách, ktoré sú pre leto typické, ale aj o množstve rôznych opeľovačov, ktorých druhy bežne nedokážeme ani rozlíšiť či nazvať. Niet divu, keďže hmyz je najpočetnejšou skupinou živočíchov. Pravdou však je, že aj hmyz bojuje o prežitie. Mnoho druhov je na pokraji vyhynutia a ich počet výrazne klesá, čo sa odráža na celom ekosystéme. Príčin tohto problému je viacero, napríklad klimatická zmena, ale aj my, ľudia, ľudská činnosť a konkrétne naše konanie v pôdohospodárstve a v obrábaní pôdy.
Máme však aj pozitívne príklady hmyzej populácie. Nájdeme ich najmä v okolí lúk, priestranstiev bez veľkej pôdohospodárskej produkcie a paradoxne často aj v mestách.

O živote hmyzu, jeho druhoch, výskyte, problémoch či jeho správaní, ale aj o správaní sa človeka vo vzťahu k nemu nám porozpráva odborník na hmyz Mgr. Marek Semelbauer, PhD. v podcaste Veda na dosah.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD., pôsobí v Ústave zoológie SAV v Bratislave. Venuje sa rôznym skupinám hmyzu, predovšetkým dvojkrídlovcom, ich ekológii, morfológii a taxonómii. V rámci dizertačnej práce sa zaoberal muchami čeľade Lauxaniidae, kde popísal jeden nový druh a po prvýkrát určil z územia Slovenska vyše 10 druhov hmyzu, vrátane hospodársky významných škodcov, ako je vrtivka orechová. V spolupráci s BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie a DAPHNE – inštitút aplikovanej ekológie sa venuje monitoringu opeľovačov vo viacerých lokalitách západného Slovenska, vrátane mestského prostredia, lužných lesov, suchých trávnikov a pasienkov. Výsledky monitoringu sa môžu následne využiť aj v odporúčaniach pre manažment chránených území. 

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

Zdroj: vedanadosah.sk

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR