Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Oznámenie k verejnej výzve PP H-EUROPE 2021 

 
 

Logo výzvy APVV Horizon EuropeOznamujeme žiadateľom verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021, že na základe súhlasu ministra školstva, vedy Oznámenie k verejnej výzve PP H- EUROPE 2021

, výskumu a športu SR zo dňa  9. júla 2021 sa rozširuje podpora projektových návrhov v rámci tejto výzvy o nasledujúcu časť programu Európskej únie Horizon Europe, a to: „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ a v tomto zmysle bolo upravené aj úplné znenie výzvy.

Úplné znenie výzvy 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlásila otvorenú verejnú výzvu s označením PP H-EUROPE 2021.

Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 6. 2021
Dátum ukončenia výzvy: 10. 10. 2021

Zdroj: APVV

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR