Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Oznam o uzavretí výzvy zameranej na podporu sieťovania podnikov 

 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 31. marca 2021 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu sieťovania podnikov ​(kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

Výzva sa uzatvára z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

Zdroj: OPVaI

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR