Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Oznam – Zverejnenie dokumentu Schému štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 

 
 
Dňa 18. marca 2020 bola zverejnená Riadiacim orgánom operačného programu Integrovaná infraštruktúra Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatkov č. 1, č.2 a č.3.
 
Predmetom Dodatku č. 3 bolo zlúčenie operačného programu Výskum a inovácie s operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Dodatok č. 3 upravuje aj predlženie lehoty platnosti Schémy do 31. 12. 2022.
 
Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatkov č. 1, č.2 a č.3 bola zverejnená v Obchodnom vestníku 54/2020.
 
 
Zdroj: OpVaI
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR