Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Ocenení Vedci roka SR 2018 

 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018 

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2019 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava.

Za rok 2018 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:  

V kategórií Vedec roka

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.

Laudatio (.pdf)
Videomedailón

 

V kategórii Mladý vedecký pracovník

RNDr. Matej Baláž, PhD.
Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied v Košiciach

Za významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti „mechanochémia“ v roku 2018.

Laudatio (.pdf)
Videomedailón

 

V kategórii Inovátor roka

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove

Za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi.

Laudatio (.pdf)
Videomedailón

 

V kategórii Technológ roka

Ing. Jozef Zohn
ASKOZVAR, s.r.o., Košice

Za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku.

Laudatio (.pdf)
Videomedailón

 

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“. 

Laudatio (.pdf)
Videomedailón

  

Partnermi podujatia sú spoločnosti SPP a Datalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Parlamentný Kuriér. 

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2018 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk  v sekcii  Vedec roka SR. Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).  

ocenení vedci 2018
p. Zeleňák, p. Baláž, p. Piteľ, p. Zohn, p. Grošek

Zdroj: NCPVaT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na organizačný výbor podujatia: 

Mgr. Andrea Putalová; tel. 02/692 53128; andrea.putalova@cvtisr.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Kontakt pre médiá – CVTI SR:                                                         

Eva Vašková, 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR