Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Nový rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021 – 2027 – Horizon Europe 

 
 

obrázokPodujatie sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 od 9.00 – 16.00 online formou.

Hlavným cieľom podujatia bude predstaviť program Horizon Europe odbornej verejnosti, vedecko-výskumným pracovníkom, zástupcom súkromného sektora, ako aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o dianie v oblasti európskeho výskumu, vývoja a inovácií.

Podujatie poskytne kľúčové informácie o štruktúre a fungovaní nového programu pred jeho začiatkom a symbolicky odštartuje aktívnu prípravu na prvé výzvy pracovných programov, ktoré budú spustené začiatkom roku 2021.

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v EÚ. Na podujatí sa účastníci dozvedia, ako budú v novom programe usporiadané jednotlivé piliere a čo bude ich súčasťou. Získajú tiež informácie o nástrojoch a opatreniach v rámci Rozširovania účasti a posilnenia Európskeho výskumného priestoru - „Widening“ - ako aj o novinkách v oblasti právnych, finančných a etických otázok,“ konkretizuje Kvetoslava Papanová, koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizon Europe z CVTI SR.

Podujatie zaháji príhovor štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ľudovíta Paulisa, na ktorý nadviaže generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, Robert Ševčík.

Hlavný príhovor podujatia poskytne na záver podujatia generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD) Jean-Eric Paquet.

Registrácia na podujatie je potrebná vopred, formou prihlasovacieho formulára.

PROGRAM   

Zdroj: CVTISR

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR