Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Nórske granty 

 
 

Logo Nórske grantyVýskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila 17. 6. 2021 Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN 01). Financovaná je z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva je zameraná na podporu malých a stredných podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov.

Dátum uzatvorenia výzvy je 17. 9. 2021.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Viac informácií o Výzve a Dokumenty k výzve  

Kontakt: barbara.horvathova@vyskumnaagentura.sk, tel.: +421 2 210 13 811

Program Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov je podporený z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR. Cieľom programu je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Grantov EHP a Nórska a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi. Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Zdroj: Výskumná agentúra

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR