Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Národný štipendijný program 

 
 

Logo-Narodneho-stipendijneho-programuVytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizacií na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti)v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí. 

Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2020/2021 - je otvorená! 

Uzávierka:

  • on-line: 31. október 2020 do 16:00 hod.

– uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Žiadosť o štipendium sa podáva iba v elektronickej podobe,

– uchádzači zo zahraničia: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Žiadosť o štipendium sa podáva iba v elektronickej podobe. Originál akceptačného/pozývacieho listu bude potrebné predložiť v prípade udelenia štipendia.

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí: 

  • nástup na pobyt:

– študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2021; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2021,

– doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2021; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2021. 

  • ukončenie pobytu:

– študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2021,

– doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra 2021. 

Poznámka: Pri plánovaní pobytu treba dodržať príslušné podmienky Národného štipendijného programu Slovenskej republiky; konkrétne termíny nástupu a ukončenia pobytu musia byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste vydanom prijímajúcou organizáciou. 

Kompletné informácie o Národnom štipendijnom programe

Zdroj: stipendia.sk

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR