Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Národné tripartitné podujatie EOSC 

 
 

banner Otvorená veda

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) je sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín i komunít, ktoré  chcú zoskupiť existujúce infraštruktúry vedeckých dát pre uľahčenie a zefektívnenie prístupu k vedeckým dátam a vedeckým poznatkom.

Národné tripartitné podujatia EOSC majú za cieľ koordinovať spoluprácu medzi Európskou komisiou, EOSC asociáciou a členskými či pridruženými krajinami. 

Na odbornej diskusii sa stretnú kľúčoví hráči v Centre vedecko-technických informácií SR 31. mája 2023.   

Odborná diskusia podporí realizáciu zásad EOSC a systém otvorenej vedy v jednotlivých členských krajinách. Diskutovať sa bude o zosúladení vnútroštátnej a európskej politiky, tak aby sa zlepšilo publikovanie výsledkov výskumu formou FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) dát, teda dát vyhľadateľných, prístupných, vzájomne spolupracujúcich a opakovane použiteľných. 

Registrácia

Program   

Kompletné informácie k EOSC vrátane informácií o národných tripartitných podujatiach sú dostupné na ERA portál Slovensko 

Zdroj: CVTI SR

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR