Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Mimoriadna grantová výzva Horizon Europe 

 
 

banner k výzveV reakcii na pretrvávajúcu pandémiu zverejnila Európska komisia mimoriadnu grantovú výzvu v oblasti výskumných infraštruktúr. V rámci tejto výzvy budú otvorené dve špecifické akcie s cieľom mobilizovať výskumné infraštruktúry tak, aby boli schopné reagovať na epidémie infekčného pôvodu a vznikajúce život ohrozujúce patogény. Výzvou je podpora a umožnenie rýchlej reakcie na šírenie variantov SARS-CoV-2 a pandémie COVID-19 na strane výskumu. 

Ide o osobitnú výzvu s cieľom riešiť výnimočnú núdzu a preto je čas na prípravu projektového návrhu skrátený a uskutočňuje sa za odlišných podmienok ako štandardná výzva na predkladanie návrhov. Granty budú udelené bez vyhlásenia výzvy na predkladanie návrhov na základe čl. 195(b) Nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ 2018/1046. 

Výzva pre projektové návrhy je otvorená pre všetky oprávnené subjekty, no zohľadňuje sa v nej potreba rýchleho a efektívneho dosiahnutia základných cieľov s prihliadnutím na výnimočné okolnosti (mimoriadna naliehavosť spojená s pandémiou COVID-19).

Výzva bude v najbližšom čase zverejnená na portáli Funding & Tenders Portal. Návrhy budú podávané pomocou určenej sekcie.

Oficiálne otvorenie výzvy je naplánované na 13. apríla 2021.

Výzva s rozpočtom 33 miliónov EUR sa skladá z dvoch akcií. V každej z nich bude vybraný 1 projekt.

  1. Zdieľanie FAIR a otvorených dát s cieľom podporiť pripravenosť Európy na COVID-19 a iné pandémie infekčného pôvodu (RIA, rozpočet 12 miliónov EUR)

  2. Služby výskumných infraštruktúr podporujúce rýchlu reakciu výskumu na COVID-19 a iné pandémie infekčného pôvodu (RIA, rozpočet 21 miliónov EUR)

Dokument (špeciálny pracovný program) obsahujúci texty výzvy

Viac informácií:
Všeobecný úvod k pracovnému programu obsahujúceho mimoriadne výzvy

Horizon Europe – referenčné dokumenty

Zdroj: SLORD

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR