Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

MH SR navyšuje alokáciu výzvy 

 
 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 17. júna 2022 Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27).

Cieľom usmernenia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 (ďalej len „výzva“) je navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Usmernenie č. 6 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 17. júna 2022.

Viac informácií 

Zdroj: OPVaI

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR