Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Laureáti 20. ročníka ocenenia Vedec roka SR 

 
 

Logo Vedec roka 2016Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2016                            

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok vyhlásili jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2016 

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Jubilejný 20. ročník oceňovania sa koná opäť pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Petra Plavčana.  

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 16. 5. 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnili pán Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, pán Ľubomír Petráš, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pani Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a štatutári ceny – prof. Ján Turňa z CVTI SR, Dr. Dušan Gálik zo SAV, ktorý sa zúčastnil na podujatí v zastúpení prof. Pavla Šajgalíka, predsedu SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na oceňovaní sa zúčastnili aj  ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií. 

Za rok 2016 boli odovzdané ocenenia nasledujúcim osobnostiam:  

V kategórií Vedec roka SR
Prof. RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc.,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity. 
Laudatio

 

V kategórií Vedkyňa roka SR
Ing. Márii Omastovej, DrSc., Ústav polymérov Slovenská akadémia vied v Bratislave
Za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.
Laudatio

 

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií
Doc. Ing. Radovanovi Hudákovi, PhD., Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe
Laudatio

 

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ
Prof. Ing. Danielovi Donovalovi, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU. Aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších 4 projektov v rámci Horizont 2020.
Laudatio

 

V kategórií Mladá osobnosť vedy
Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR ING, Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied
Za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov
Laudatio

 

Videá
Vedec roka SR: https://youtu.be/VRnq_oca-Rc

Vedkyňa roka SR: https://youtu.be/ivl1Xbvy8ak

Osobnosť roka v oblasti technológií: https://youtu.be/Gxy12Kvax4M

Osobnosť roka v programoch EU: https://youtu.be/vQVm3QUbppo

Mladá osobnosť vedy: https://youtu.be/t2c98cgo1_w

 

ocenení vedci
zľava: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., Ing. Mária Omastová, DrSc.,
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING 

Partnermi podujatia sú spoločnosti SPP, Bayer a Datalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú TASR, teraz.sk, TABLET.TV, science.sk, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Parlamentný Kuriér a Startitup. 

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2016 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk  v sekcii  Vedec roka SR. Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).  

Kontakt na organizačný výbor podujatia: 
Mgr. Andrea Putalová; tel. 02/692 53128; andrea.putalova@cvtisr.sk                                                                                       
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Kontakt pre médiá – CVTI SR:                                                   
Eva Vašková, 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR