Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Informačný systém
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Inovatívny čin roka 2009 

 
Logo Ministerstva hospodárstva SR 
Súťaž „Inovatívny čin roka 2009“

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 5. februára 2010 vyhlásilo tretí ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2009“.

Súťaž je organizovaná v štyroch kategóriách:

1.  Výrobková inovácia,
2.  Technologická inovácia,
3.  Inovácia služby (netechnologický proces),
4.  Medzinárodná kooperácia.

Vyhlasovateľ súťaže, Ministerstvo hospodárstva SR,  poverilo organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Do súťaže sa môže zapojiť každá  právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím výrobkom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2009, zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v termíne do 15. apríla 2010.

V prípade, že inovácia výrobku, technológie, alebo služby vznikla výsledkom medzinárodnej spolupráce medzi slovenským a zahraničným subjektom, môže súťažiaci prihlásiť súťažný návrh do kategórie "Medzinárodná kooperácia"

Podrobnejšie informácie o súťaži „Inovatívny čin roka 2009“ sú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.economy.gov.sk; www.mhsr.sk v sekcii Inovácie  a na stránke organizátora súťaže www.siea.gov.sk.

Zdroj: MH SR

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR