Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Inovatívny čin roka 2009 

 
Logo Ministerstva hospodárstva SR 
Súťaž „Inovatívny čin roka 2009“

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 5. februára 2010 vyhlásilo tretí ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2009“.

Súťaž je organizovaná v štyroch kategóriách:

1.  Výrobková inovácia,
2.  Technologická inovácia,
3.  Inovácia služby (netechnologický proces),
4.  Medzinárodná kooperácia.

Vyhlasovateľ súťaže, Ministerstvo hospodárstva SR,  poverilo organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Do súťaže sa môže zapojiť každá  právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím výrobkom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2009, zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v termíne do 15. apríla 2010.

V prípade, že inovácia výrobku, technológie, alebo služby vznikla výsledkom medzinárodnej spolupráce medzi slovenským a zahraničným subjektom, môže súťažiaci prihlásiť súťažný návrh do kategórie "Medzinárodná kooperácia"

Podrobnejšie informácie o súťaži „Inovatívny čin roka 2009“ sú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.economy.gov.sk; www.mhsr.sk v sekcii Inovácie  a na stránke organizátora súťaže www.siea.gov.sk.

Zdroj: MH SR

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR