Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Informácia o uzatvorení výzvy 31 

 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc, v termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola, t. j. 30. 9. 2022.

Dôvodom aktualizácie plánovaného uzavretia výzvy je podporiť čo najväčší počet prijímateľov investičnej pomoci, ktorí plánujú synergicky financovať svoje investičné zámery aj zo zdrojov tejto výzvy.

Upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

Zdroj: OPVaI  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR