Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Grantová výzva Nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant 

 
 

Logo Nádácie ESET

Grantová výzva zameraná na zvýšenie úspešnosti slovenských podávateľov prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory pri príprave výskumného projektu, od spracovania prvotnej idey po vypracovanie konkurencieschopného projektového návrhu. Očakávaný dopad mentoringovej schémy v strednodobom časovom horizonte:

  • zvýšenie povedomia, účasti a najmä kvality výskumných návrhov podávaných slovenskými vedcami a výskumnými pracovníkmi,
  • zvýšenie počtu projektov s pozitívnym hodnotením a projektov, ktoré postúpia do najužšieho finálneho výberu.

Iniciatíva je určená vedcom, ktorí spĺňajú podmienky profilov výskumných pracovníkov ERC (Starting, Consolidator alebo Advanced profil) a majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, s ktorým sa plánujú uchádzať o ERC grant v horizonte 3 rokov (a realizovať ho v slovenskej inštitúcii). Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu.

V roku 2021 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

Štipendium poskytované za účelom pokrytia nákladov na komplexný mentoring pre spolu 6 individuálnych vedcov/žiadateľov, pôsobiacich v slovenských vedeckých inštitúciách, do výšky 5 000 eur na jedného vedca/podávateľa projektu.

Termín pre podávanie žiadostí grantovej výzvy Mentoring žiadateľov o ERC grant je 21. januára 2022.

Zverejnenie výsledkov: 21. február 2022

Realizácia mentoringového projektu: od 22. februára 2022 – 30. novembra 2022

Záverečné vyúčtovanie projektov: do 18. decembra 2022

Odborným garantom a partnerom grantovej výzvy je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

Viac informácií

Zdroj: nadaciaeset.sk

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR