Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Dve výzvy splnomocnenca vlády SR v SÚJV v Dubne 

 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vedy a techniky, na základe členstva SR v Spojenom ústave jadrových problémov (SÚJV) v Dubne a v súlade s jeho predpismi

v y h l a s u j e: 

Výzvu k zasielaniu návrhov do Plánu spolupráce s SÚJV v Dubne na rok 2022
Žiadosti o zahrnutie do Plánu spolupráce s SÚJV v Dubne zasielajte v elektronickej forme na emailovú adresu sujv.vybor@jinr.ru do 30. septembra 2021.
 

Výzvu na predkladanie žiadostí o granty splnomocnenca vlády SR v SÚJV v Dubne (cieľové financovanie) v rámci spolupráce SR s SÚJV v Dubne pre rok 2022 
Návrhy projektov zasielajte od 20. augusta do 30. septembra 2021 v elektronickej forme (pdf) na emailovú adresu „sujv.vybor@jinr.ru“.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR