Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Cooperation Innovation Technology Transfer 2020 – COINTT 2020 

 
 
Logo COINTTKonferencia s medzinárodnou účasťou – COINTT (štatút TU) nadväzuje na predchádzajúcich deväť ročníkov podujatia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.

Poslaním podujatia je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania. Jeho hlavným cieľom je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov so zástupcami podnikateľskej sféry, stakehodermi a možnými investormi. 

Cieľovými skupinami konferencie COINTT sú pracovníci vedeckovýskumných inštitúcií (vysoký manažment, zamestnanci pracovísk transferu technológií, vedci, doktorandi), odborníci z oblasti priemyselného vlastníctva, podnikateľského sektoru (malí  a strední podnikatelia, startupy, korporácie), inovátori, ako aj zástupcovia fondov rizikového kapitálu.

Hlavným organizátorom je Centrum vedecko-technických informácií SR. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva.

Podujatie sa uskutoční 19. – 21. októbra 2020 v Bratislave.

Účasť je bezplatná. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať online na www.cointt.sk

Viac informácií

Zdroj: NPTT

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR