Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Cena Vynález roka 2022 

 
 

Logo Úradu priemyselného vlastníctva SRCieľom súťaže CENA VYNÁLEZ ROKA za rok 2022 je prispieť k pozdvihnutiu vedecko – technickej tvorivosti na Slovensku a priemyselno-právnej ochrane jej výsledkov a propagovať hodnotné slovenské technické riešenia. 

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyzýva pôvodcov, majiteľom, dedičov platného patentu, úžitkového vzoru a vynálezov, ktoré majú úspech, hospodársky a spoločenský prínos v národnom i medzinárodnom kontexte, aby sa do súťaže prihlásili.  

Do súťaže sa môžete prihlásiť do 15. marca 2023. 

Podklady môžete poslať aj poštou na adresu:
Mgr. Erika Presperínová, LL.M.
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
t. č.: 048/ 43 00 330
email: erika.presperinova@indprop.gov.sk 

Viac informácií  

Zdroj: ÚPV SR  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR