Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Bratislavská vedecká cukráreň: Vplyv emócií a motivácie na učenie 

 
 

banner Vedeckej cukrárne 9 / 2022

Pozvánka na prednášku, ktorá sa bude konať v utorok 27. 9. 2022 o 9.00 hod. v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Prednášajúca: Mgr. Kamila Urban, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave 

Anotácia:
Na prednáške sa oboznámime s tým, čo sú akademické ciele, ako si ich stanoviť, aby bolo učenie efektívne, a aké stratégie učenia využívať pre dosiahnutie daných cieľov. Zameriame sa na to, ako výber stratégie súvisí s cieľom. Dozvieme sa, či potrebujeme učebnej látke porozumieť alebo nám stačí zapamätať si dôležité termíny. Okrem toho si povieme bližšie aj o motivácii v učení, ako s ňou pracovať a ako zvládnuť akademické povinnosti, keď sme znudení, frustrovaní alebo nahnevaní. Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 26. 9. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR. 

O prednášajúcej:
Mgr. Kamila Urban, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a odbornou asistentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Výskumne sa venuje témam metakognície, autoregulovanému učeniu, jazykovej gramotnosti, tvorivosti a motivácii vo vzdelávaní. Prednáša najmä v oblastiach vývinovej a pedagogickej psychológie. Je členkou viacerých národných výskumných projektov a získala individuálny výskumný grant SAIA a Fulbrightovo štipendium, v rámci ktorého bola v roku 2021 hosťujúcou výskumníčkou na NCSU v Severnej Karolíne v USA. 

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách. Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné podujatia, a to prednášky, vedecké kaviarne, vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.skwww.vedanadosah.sk.

Zdroj: veda na dosah

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR