Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Bratislavská vedecká cukráreň: Patenty ako základ pre inovácie a pokrok 

 
 

banner 

 

Patenty ako základ pre inovácie a pokrok 

Hovorí sa, že keď chcete byť úspešní v podnikaní, buď budete v súťaži ekonomicky silní a výrobne efektívni, alebo prídete na trh s niečím novým. A práve tá druhá podmienka je hybnou silou výskumu profesora Šooša. Za jeho vynálezcovskú činnosť mu Úrad pre ochranu duševného vlastníctva udelil viac ako 50 patentov a úžitkových vzorov a ročne k nim pribúdajú 3-4 nové. Cieľom prednášky hosťa je ukázať mladému publiku patenty, ktoré realizoval. Hosť bude hovoriť o skúsenostiach a problémoch pri zavádzaní a realizácii patentov. Hosť študentom ponúkne svoj pohlaď na to ako je na tom Slovensko v porovnaní so svetom z pohľadu ochrany duševného vlastníctva, vymožiteľnosti práv a podpory štátu pri zavádzaní nových myšlienok do praxe.       

 

O prednášajúcom: 

Profesor, Ing. Ľubomír Šooš, PhD. je od roku 2007 s malou prestávkou dekanom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej školy v Bratislave. Na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality na Strojníckej fakulte sa profesionálne venuje najmä výskumu a vývoju konštrukčných časti a uzlov strojov a technologických liniek určených na zhodnocovanie odpadov. Za svoju vynálezcovskú činnosť získal prestížnu cenu Jána Bahýľa.

Zdroj: NCP VaT

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR