Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Aktivity CVTI SR z oblasti duševného vlastníctva 

 
 

obrázok Duševné vlastníctvoPripravujeme stratégiu otvorenej vedy. Chystáme online konferenciu pre spojenie akademického a komerčného sveta. No a ani pandémia nezastaví vrchol vedeckej jesene na Slovensku v podobe príprav na Týždeň vedy a techniky, i keď v zmenenej podobe. O najnovších aktivitách CVTI SR sa dozvedia aj čitatelia aktuálneho čísla časopisu Duševného vlastníctvo.   

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydáva štvrťročne časopis Duševné vlastníctvo. V aktuálnom čísle táto revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva informuje aj o tom, čo pripravuje synonymum informačnej podpory vedy na Slovensku – CVTI SR.

Národná stratégia otvorenej vedy zabezpečí viditeľnejšie výsledky a transparentnejšie procesy slovenskej vedy

Národná stratégia otvorenej vedy vznikla ako jedna z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021. Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť výsledkov slovenskej vedy v záujme zvýšenia medzinárodnej viditeľnosti vedeckých výstupov, reprodukovateľnosti a efektivity, rovnako ako aj transparentnosti výskumných procesov. CVTI SR, ako Národný referenčný bod pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku aktuálne, spoločne s ďalšími partnermi, prípravu tejto stratégie rieši.  


Tradičná konferencia mení podobu

Tradičná konferencia, ktorá sa na Slovensku venovala oblasti transferu technológií (TT), teda ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii, mení svoju podobu a stáva sa medzinárodnou konferenciou COINTT 2020. V súčasnej pandemickej situácii prebehne online formou. Ide o podujatie, kde sa stretáva akademický a komerčný svet. Jej ústrednou tému je okrem TT a ochrany duševného vlastníctva aj otázka inovácií a podpory podnikania.  

Transfer technológií bulletin je späť

Počas realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku, medzi zainteresovanou odbornou verejnosťou známeho skôr pod skratkou NITT SK,  sa odborníkom v tejto oblasti stal rovnako dobre známy aj Transfer technológií bulletin. S realizáciou NITT II je tu bulletin opäť, v podobe polročníka.  
  

Veda má mnoho podôb

Veda má mnoho podôb a spoznávať ich môžeme každoročne aj vďaka Týždňu vedy a techniky na Slovensku. Aj tento rok bude tieto podoby reprezentovať viacero podujatí. Už počas druhého novembrového týždňa od 9. do 15. novembra 2020.

ČASOPIS DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 3/2020  (pdf)

Zdroj: CVTISR

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR