Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Ako chrániť softvér? 

 
 

Logo WorkshopWorkshop o ochrane a komercionalizácii IT produktov, právam a povinnostiam k objednávateľovi a tvorcovi softvéru a tiež ako pristupovať k tvorbe softvéru s využitím open source základu.

Ak Vaše podnikanie či podnikateľský zámer zahŕňa oblasť IT – napríklad softvérové aplikácie, počítačové hry či webové stránky, alebo ak ste tvorcom takýchto obsahov pre iných – ste cieľovou skupinou workshopu s názvom "Ako chrániť softvér?".

Workshop sa uskutoční 17. 6. 2021 v čase 17.00 – 18.30 hod. prostrednictvom streamu cez facebook kanál Univerzitného technologického inkubátora STU InQb

Témy workshopu:
•   Softvér a autorské práva
•   Softvér a grafické rozhranie – dizajny a ochranné známky
•   Záväzkové vzťahy vyplývajúce z autorského práva: zamestnávateľ-zamestnanec, objednávateľ-dodávateľ
•   Komercializácia softvéru – verejné licencie, komerčné licencie
 

Prednášať bude Jaroslav Noskovič, ktorý pôsobí ako vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v CVTI SR, kde zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe. Venuje sa tiež problematike ochrany duševného vlastníctva – najmä poradenstvu v oblasti patentovej ochrany, ochrany softvérov, označení, dizajnov a ďalších predmetov priemyselného vlastníctva.   

Podujatie je realizované v rámci aktivít medzinárodnej siete Enterprise Europe Network a národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK II (Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk).

Zdroj: NPTT

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR