Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

63. výročný kongres Európskej asociácie pre živočíšne vedy 

 
 

63. výročný kongres Európskej asociácie pre živočíšne vedy v Bratislave

Bratislava v dňoch 27. až 31. augusta privíta takmer 800 účastníkov zo 59 krajín na 63. výročnom kongrese Európskej asociácie pre živočíšne vedy (EAAP). Vedecká i odborná komunita z univerzít, výskumných inštitúcií,  z firiem a odborných organizácií, manažérov zameraných na výskum a vývoj  bude počas 4 dní rokovať v 54  sekciách kongresu.

Organizátorom  kongresu je Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slovensko ako členská krajina EAAP je hostiteľskou krajinou tohto prestížneho medzinárodného podujatia  prvýkrát v 63-ročnej histórii.

Čo nové robí výskum, aby mohli byť živočíšne potraviny zdravšie a produkované ekonomicky efektívne?  Aké sú postupy produkcie kvalitného mäsa a mlieka a ostatných živočíšnych výrobkov, využitie najnovších poznatkov genetiky, výživy v chove a šľachtení zameranom na vysoko produkčné zvieratá, odolné voči chorobám a klimatickým výkyvom, produkujúce minimum metánu a iných látok škodlivých pre životné prostredie? Ako zachovať potrebnú genetickú diverzitu plemien, ako identifikovať a využiť dôležité gény, popísať ich funkcie? Ako efektívne využívať  moderné technológie, dojacie roboty, kŕmne automaty, IT technológie v chove hospodárskych zvierat? Aké sú optimálne produkčné parametre a manažment, aby bol chov hospodárskych zvierat efektívnym v  intenzívnej i extenzívnej produkcii? Ako konzervovať genetický materiál pre účely obnovy a záchrany plemien, ako využívať vybrané „žiadané“ gény v šľachtení na  kvalitu produkcie, dobrý zdravotný stav a odolnosť voči extrémnym podmienkam?

Aj toto sú otázky,  na ktoré kongres EAAP počas rokovania v 54 odborných sekciách prinesie odpovede. Aj keď v minulosti mal kongres prívlastok  „zootechnický“ v súčasnosti  už dávno prekročil tieto hranice. Okrem odborníkovv poľnohospodárskych vedách zameraných na živočíšnu výrobu sa tu stretávajú odborníci pracujúci vo všetkých oblastiach  oblastiach  prírodných vied, IT technológií, ekonómie. Mnohé z vedeckých výsledkov presahujú oblasť agrosektora a sú využiteľné napr. v medicíne, pri produkcii tzv. funkčných potravín, liečiv a pod.

Program

Kontakt:
Mgr. Dana Peškovičová, PhD.
Riaditeľka CVŽV Nitra
peskovic@cvzv.sk
Tel. 037 6546 122
Mobil: 0911 807 740

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR