Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

10. ročník súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ 

 
 

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v partnerstve s Metropolitnou univerzitou Praha vyhlasujú desiaty ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ žiakov cvičných firiem s medzinárodnou účasťou. 

Podmienky súťaže:

  • Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (uviesť mená autora/autorov).
  • Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu maximálne 8 strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku). Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
  • Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“. 

Súťažné podklady je potrebné zaslať do septembra 2022.

Vyhodnotenie súťaže:

  • Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF siov.sk a www.sccf.sk;
  • Záverečné vyhlásenie víťazov bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2022.

Viac informácií

Vyhlásenie súťaže (pdf) 

Zdroj: SIOV, SCCF 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR