Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Súťaž inovatívnych myšlienok 

 
 

 Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union
 

INOVAČNÝ VOUCHER NA REALIZÁCIU INOVATÍVNYCH MYŠLIENOK V OBLASTI TECHNICKÝCH VIED
PRE MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV  – výzva 2013
 

Dátum uzávierky:     8. 3. 2013

Realizátor súťaže:    Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s BIC Bratislava, spol. s.r.o. 

Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci medzinárodného projektu FORT, vyhlasuje výzvu na podávanie projektov v druhom kole súťaže Cross-Innovation Voucher - podpora inovatívnych myšlienok v rámci konferencie Innovation Open House Event, ktorá sa uskutoční dňa 22.03.2013 v Bratislave.

Základným cieľom podujatia Innovation Open House Event je poskytnúť priestor pre medzinárodnú výmenu znalostí a transfer technológií. Malé a stredné podniky, ako i verejné výskumné inštitúcie sa môžu zúčastniť súťaže o najlepšie inovatívne myšlienky. Prínosom bude i možnosť osobnej konzultácie s expertmi z rôznych oblastí výskumu. Najlepšie inovatívne myšlienky prezentované na podujatí budú ocenené voucherom v hodnote 5 000 EUR, ktorý umožní víťazovi realizovať inovatívnu myšlienku v jednom z partnerských európskych regiónov zapojených do projektu.

CVTI SR podporí projekty mladých výskumníkov ako autorov inovatívnych výskumných projektov s konkrétnymi reálne využiteľnými výsledkami.


Oprávnení žiadatelia: 

 • mladí výskumníci z verejného aj súkromného sektora, ktorí dosiahli minimálne druhý stupeň VŠ vzdelania (Ing., Mgr.),
 • žiadateľ môže podať len jednu žiadosť. 

Oprávnená oblasť výskumu:

 Oprávnené aktivity:

 • vývoj nového produktu, vývoj prototypu,
 • prevádzanie testov na kontrolu kvality a environmentálnej porovnateľnosti,
 • vypracovanie podnikateľského plánu pre inovatívny produkt,
 • analýza zdokonalenia inovatívnej myšlienky, produktu, business modelu,
 • vypracovanie nových koncepcií, štúdií uskutočniteľnosti, štúdií na riešenie konkrétnych problémov,
 • testovanie produktu alebo služby,
 • študijné návštevy (napríklad cestovné a mzdové náklady pre hosťujúcu organizáciu),
 • osobný koučing, mentoring, intenzívny koučing,
 • analýza potenciálu transferu technológií,
 • iné aktivity, ktorých oprávnenosť bude posúdená konzorciom FORT. 

Neoprávnené aktivity:

 • štandardné tréningové kurzy,
 • nákup softvéru,
 • propagačné materiály,
 • právne, audítorské, účtovnícke služby a služby týkajúce sa predaja,
 • nákup materiálu.


Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 8. 3. 2013.

V rámci programu bolo v prvom kole súťaže v roku 2012 podporených päť inovatívnych myšlienok v piatich európskych krajinách – Nemecku, Taliansku, Maďarsku, Slovinsku a Slovensku. Informácie o podporených inovatívnych nápadoch je možné nájsť na internetovej stránke projektu FORT www.project-fort.com.


Inovačný voucher

Inovačný voucher je forma nenávratného finančného príspevku, ktorý môže získať záujemca (právnická osoba, resp. jednotlivec vystupujúci v mene organizácie) s inovatívnym nápadom a potenciálom jeho realizácie.

Postup pre jeho získanie je nasledovný:

 1. Prihláste svoj nápad v oblasti technických vied prostredníctvom vyplnenia FORMULÁRA PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI  (na stiahnutie) v anglickom jazyku.
 2. Vyplnený formulár spolu s podpísaným dokumentom „Declaration form. doc“ zašlite na adresu anna.janusova@cvtisr.sk najneskôr do 8. 3. 2013.
 3. V rámci prvého kola hodnotení expertná komisia vyberie najlepšie myšlienky, ktoré budú odprezentované počas podujatia Innovation Open House Event, ktoré sa uskutoční dňa 22. 3. 2013 v priestoroch CVTI SR. Víťazná myšlienka nakoniec získa inovačný voucher.

V prípade záujmu o účasť na podujatí Innovation Open House Event, ktoré sa uskutoční dňa 22. 3. 2013 v Bratislave, prosím vyplňte

REGISTRAČNÝ FORMULÁR NA PODUJATIE 2013 najneskôr do 15. 3. 2013.

Kontakt:

Mgr. Anna Janušová
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Tel: +421 2 69253 178
E-mail: anna.janusova@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk 


2012
Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012
z oblasti biotechnológií, biomedicíny a potravinových technológií

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR