Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Štatistické ukazovatele

Štatistické sledovania stavu výskumu a vývoja je v súčasnosti realizované na dvoch základných úrovniach. Prvou úrovňou sú národné aktivity v tejto oblasti. Druhou úrovňou sú medzinárodné aktivity realizované najmä Európskou úniou a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorých je Slovensko z titulu svojho členstva, súčasťou.

  • Štatistické zisťovania na národnej úrovni
  • zahraničné (EU, OECD a pod.)

   Na duálne zobrazenie cenových položiek použite Eurokalkulačku. Konverzný kurz: 1 EURO=30,126 Sk

 Dokumenty štatistických ukazovateľov

Zoznam organizácií, ktoré vyplnili výkaz IS VVP za rok 2019.pdf
Zoznam organizácií, ktoré vyplnili výkaz IS VVP za rok 2019Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Aktuálny výpis IS VVP za rok 2019.pdf
Aktuálny výpis IS VVP za rok 2019Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Organizácie, ktoré nevykonávali výskum a vývoj v roku 2019.pdf
Organizácie, ktoré nevykonávali výskum a vývoj v roku 2019Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR