Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Európska výskumná infraštruktúra – aktualizácia Roadmap 2010 

 
 

Dňa 3. mája 2011 prijala Máire GEOGHEGAN-QUINN, európska komisárka pre vedu, výskum a inovácie a oficiálne prevzala dokument Strategy Report on Research on Infrastructures Roadmap 2010. Dokument je rozdelený do dvoch častí a obsahuje pracovný program ESFRI (Európske strategické fórum výskumnej infraštruktúry) v nasledujúcich rokoch a aj Európsky plán ilustrujúci 48 celoeurópskych výskumných infraštruktúr zodpovedajúcich potrebám EÚ a európskych vedeckých spoločenstiev v najbližších 10 až 20 rokoch. Plán bol aktualizovane zvýšený o šesť projektov, tri v oblasti energie a tri v oblasti biologickej a lekárskej vedy. S podporou európskych ministrov bolo desať projektov zadaných do vykonávacej fázy do konca roka 2010 a šestnásť projektov bolo postúpených do vykonávacej fázy koncom roka 2012. Ambiciózny akčný plán ESFRI umožní vykonávať toľko výskumných infraštruktúr na najvyššej úrovni, ako je možné prispievať k Európskej stratégii 2020 a európskej iniciatíve inovácií. Výskumné infraštruktúry zohrávajú kľúčovú úlohu pri školení mladých vedcov a napomôžu prilákať a udržať si svetovú triedu vedcov v Európe, ktorí môžu mať vedecké a výskumno-vývojové uplatnenie v ESFRI infraštruktúrach naznačených v dokumente Európska výskumná infraštruktúra – aktualizácia Roadmap 2010.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR